Sheetal Palyekar

User banner image
User avatar
  • Sheetal Palyekar

  • Posts2

Posts

Mother’s Day

‘ I LOVE U MUMMA ‘ …… Nowadays every child easily says these wordds to their Mother….. पण आपल्यावेळी असे होते का काही ? .....

लॉकडाउनची व्यथा

देवा तुझ्या गाभार्याचा बघ उंबरठा झाला सुना सुना तरी कशी तुला आता दया आमची येईना ? कळतंय मला आमच्यासारखाच तू हि आहेस बंदिस्त सेवा करताना...
Share Post