देवा तुझ्या गाभार्याचा बघ उंबरठा झाला सुना सुना तरी कशी तुला आता दया आमची येईना ? कळतंय मला आमच्यासारखाच तू हि आहेस बंदिस्त सेवा करताना बघ बिचारे पुलिस नर्स डॉक्टर झाले कसे त्रस्त दया थोडी त्यांची तरी देवा करशील ना रे आता दिवसरात्र सेवेत आमच्या झटतात त्यांच्याहि पोटापाण्याकरता माहीतच आहेContinue Reading

आयुष्यात खूप आहे शिकायला, शिकून फक्त घ्यावे आयुष्य हे जगत असताना, लहान फक्त समजावे ॥ कधी जरी चुकले पाऊल, हतबल होऊ नये अनुभवाची ही पायरी चढून, पुढे पुढे चालावे आयुष्यात खूप आहे शिकायला शिकून फक्त घ्यावे ॥ कधी जुळतात नातीगोती नात्यांच्या वा मैत्रीच्या, ऋणानुबंधाच्या या गाठी, रक्ताच्या वा मनाच्या आयुष्यातContinue Reading

नऊवारी नेसून, मुंडावळ्या बांधून लाडकी लेक माझी नवरी झाली. गोऱ्या हातात चुडा तो सुंदर, हाती रेखीली मेहंदी नक्षीदार. जोडवी चांदीची झळकती पायात, रुणझुणती पैंजणे गोड नाद स्वरात. आईच्या मायेचा घेऊन पदर, जाशील मुली तू पतीच्या घरात. संस्काराची ओंजळ भरूनी देते तुजला, ठेव तू स्मरणात तुझ्या माहेरच्या प्रेमाला. नाजूक नथ तीContinue Reading