‘ I LOVE U MUMMA ‘ …… Nowadays every child easily says these wordds to their Mother….. पण आपल्यावेळी असे होते का काही ? .. आज आपण कितीतरी वेळ आपल्या मुलांसोबत घालवतो … त्यांच्या सगळ्या आवडी निवडी जपतो . पण आपल्या आई ला तेव्हा वेळ होता का या साऱ्या गोष्टीसाठीContinue Reading

देवा तुझ्या गाभार्याचा बघ उंबरठा झाला सुना सुना तरी कशी तुला आता दया आमची येईना ? कळतंय मला आमच्यासारखाच तू हि आहेस बंदिस्त सेवा करताना बघ बिचारे पुलिस नर्स डॉक्टर झाले कसे त्रस्त दया थोडी त्यांची तरी देवा करशील ना रे आता दिवसरात्र सेवेत आमच्या झटतात त्यांच्याहि पोटापाण्याकरता माहीतच आहेContinue Reading